Tên thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Lĩnh vực Mỹ Phẩm
Cơ quan thực hiện ; Sở Y tế
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.   

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.   

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

 


Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT.

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

 


Yêu cầu - điều kiện Không

 


Căn cứ pháp lý

- Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế.

 


Biểu mẫu đính kèm  - Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo  -  Tải file