Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện ; Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 - 10h30 và buổi chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

- Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum chuyển hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải để xem xét, thẩm định, phê duyệt.

Bước 4: Sau khi có kết quả Sở Giao thông vận tải chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Bước 5: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 - 10h30 và buổi chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định


Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả tập huấn

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

- 01 (một) ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

Điều kiện giáo viên dạy thực hành

- Giáo viên dạy lái xe phải đáp ứng tiêu chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp;

- Có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2;

 - Giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 03 năm trở lên, kể từ ngày trúng tuyển; giáo viên dạy các hạng C, D, E và F phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 05 năm trở lên kể từ ngày trúng tuyển;

 - Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành và được cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.


Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Nghị định số: 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Thủ tướng Chính Phủ;

- Văn bản số 4515/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26/7/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


Biểu mẫu đính kèm  - Danh sách giáo viên đề nghị được tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe  -  Tải file
 - Danh sách giáo viên đề nghị được tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Phụ lục 13b)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe  -  Tải file
 - Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Phụ lục 13a)   -  Tải file