Tên thủ tục Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Lĩnh vực Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn gửi bản công bố hợp chuẩn theo mẫu quy định đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để đăng ký hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Bước 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận, thẩm định bản công bố hợp chuẩn và thông báo cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn như sau:

- Trường hợp bản công bố hợp chuẩn hợp lệ, thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về việc tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn;

- Trường hợp bản công bố hợp chuẩn không hợp lệ, thông báo bằng văn bản có nêu rõ những điểm, nội dung chưa phù hợp cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn để hoàn thiện bản công bố hợp chuẩn và gửi lại cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).


Thời hạn giải quyết

Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Phí Không  
Lệ Phí

Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn. Mức thu: 150.000đ/giấy đăng ký.

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (bản chính, theo mẫu);

- Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư…(bản sao y bản chính);

- Bản Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố (bản sao);

- Trường hợp tổ chức, cá nhân CBHC chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ CBHC của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo mẫu) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

- Trường hợp tổ chức, cá nhân CBHC được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ CBHC của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ:  02 (hai) bộ hồ sơ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật số 68/2006/QH11 ngày 01/1/2007 của Quốc hội;

- Luật số 05/2007/QH12 ngày 01/7/2008 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2007/NĐ/CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 3/8/2009 của Chính phủ;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC, ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính.

 


Biểu mẫu đính kèm  - Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu 2. CBHC/HQ Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)  -  Tải file
 - Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (Mẫu 5. BCĐG Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)  -  Tải file
 - Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu 1. KHKSCL Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)  -  Tải file
 - Mẫu 2. CBHC/HQ 28/2012/TT-BKHCN  -  Tải file
 - Mẫu 5. BCĐG 28/2012/TT-BKHCN  -  Tải file
 - Phụ lục III Mẫu 1. KHKSCL 28/2012/TT-BKHCN  -  Tải file