Tên thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Lĩnh vực Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Bước 3: Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ KH&CN xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định hồ sơ

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc theo đường bưu điện.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

 


Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu)

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có);

- Văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum cấp.

b) Số lượng hồ sơ:    01  (bộ)

 


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

 


Biểu mẫu đính kèm  - Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 6)  -  Tải file