Tên thủ tục Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)
Lĩnh vực Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết Giấy biên nhận và giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định điều kiện của cơ sở đề nghị gia hạn giấy phép và cấp giấy phép gia hạn tiến hành công việc bức xạ. Giấy phép được chuyển qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cơ sở đề nghị cấp phép

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)


Thời hạn giải quyết

30  ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Phí   
Lệ Phí

- Phí thẩm định cấp gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X quang trong y tế).

- Mức phí:

+ Thiết bị X-quang chụp răng: 1.500.000đồng/1 thiết bị

+ Thiết bị X-quang chụp vú: 1.500.000 đồng/1 thiết bị.

+ Thiết bị X-quang di động: 1.500.000 đồng/1 thiết bị.

+ Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 2.250.000 đồng/01 thiết bị;

+ Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 3.750.000 đồng/01 thiết bị;

+ Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000 đồng/01 thiết bị;

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (theo mẫu).

- Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước (theo mẫu).

- Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (theo mẫu).

- Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

Tổ chức, cá nhân tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong giấy phép phải làm thủ tục gia hạn giấy phép gửi đến cơ quan có thẩm quyền chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn, Sau thời điểm này, tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục và nộp phí, lệ phí như đề nghị cấp giấy phép mới.


Căn cứ pháp lý

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.


Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (Mẫu 02-III/ATBXHN )  -  Tải file
 - Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ (Mẫu 01)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (Mẫu 06-II/ATBXHN )  -  Tải file