Tên thủ tục Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Lĩnh vực Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu tiếp nhận và chuyển cho bộ phận chuyên môn tiến hành xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường.

Bước 4: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, thông báo cho tổ chức, cá nhân kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường. Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường chuyển qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cơ sở đề nghị đăng ký.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

 


Thời hạn giải quyết

Không quá 13 (mười ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường” (theo mẫu);

- Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu: Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; danh mục hàng hóa (packing list); giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có); thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai thứ tiếng) (trường hợp nhập khẩu phương tiện đo).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ

 


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Đo lường số: 04/2011/QH13, ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, ngày 19/10/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 


Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu 1. ĐKKT 28/2013/TT-BKHCN  -  Tải file