Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Lĩnh vực Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, P Quyết Thắng, Tp. Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 


Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

- Phí thẩm định điều kiện cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Mức thu: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ.

  
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 


Yêu cầu - điều kiện

 Khi có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/09/ 2017 của Chính phủ;

- Nghị Định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính..

 


Biểu mẫu đính kèm  - Phụ lục 26  -  Tải file