Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Lĩnh vực Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại  trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường Bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường Bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong- P Quyết Thắng-Tp. Kon Tum.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ Bộ phận Một cửa.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường Bưu điện.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 


Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

- Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Mức thu: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ.

  
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.

- Thành phần hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới (TTHC số 01, khoản III, mục A quyết định này).

* Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu)

- Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;

- Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 


Yêu cầu - điều kiện

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

 


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

 


Biểu mẫu đính kèm