Tên thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
Lĩnh vực Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum  hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong- P Quyết Thắng-Tp. Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần


Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu)

- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

- Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải gửi đến Sở Công thương chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại.

- Văn bản đồng ý của đơn vị cho thuê (hoặc mượn) địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có thay đổi địa điểm tổ chức hội chợ so với đăng ký lần đầu).


Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  -  Tải file