STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
376 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
377 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Lĩnh vực Báo Chí Sở Thông tin và Truyền thông
378 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
379 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
380 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế