STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
26 Cấp Giấy phép xe tập lái Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
27 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
28 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
29 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
30 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Lĩnh vực Báo Chí Sở Thông tin và Truyền thông