STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
281 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động Lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế
282 Thủ tục sáp nhập công ty luật Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
283 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
284 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
285 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế