STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
276 Thủ tục thành lập hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ; Văn phòng UBND
277 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Lĩnh vực Thương mại quốc tế Sở Công thương
278 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
279 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Lĩnh vực Thương mại quốc tế Sở Công thương
280 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải