STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
236 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
237 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
238 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
239 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
240 Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia Lĩnh vực Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo