STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
216 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
217 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
218 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Lĩnh vực Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
219 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
220 Cấp Giấy xác nhận có Quốc tịch Việt Nam Lĩnh vực Quốc tịch Sở Tư pháp