STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
151 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
152 Thủ tục thi tuyển Viên chức Lĩnh vực Công chức, viên chức Sở Nội vụ
153 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
154 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Lĩnh vực Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
155 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực Quản tài viên Sở Tư pháp