STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
971 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính; Văn phòng UBND
972 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Lĩnh vực Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
973 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính
974 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao Lĩnh vực Giá-Công sản Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu kinh tế
975 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Lĩnh vực Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch