STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
786 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
787 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
788 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
789 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Lĩnh vực Quản tài viên Sở Tư pháp; Sở Tư pháp
790 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Lĩnh vực Quản tài viên Sở Tư pháp