STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
651 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế
652 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
653 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
654 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
655 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Lĩnh vực Quản tài viên Sở Tư pháp; Sở Tư pháp