STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
576 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
577 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Lĩnh vực Trang thiết bị Sở Y tế
578 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Lĩnh vực y tế dự phòng Sở Y tế
579 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Lĩnh vực Trang thiết bị Sở Y tế
580 Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nước ngoài Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế