STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
401 Cung cấp dữ liệu đất đai Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
402 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
403 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
404 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
405 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
406 Xin thôi quốc tịch Việt Nam Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
407 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
408 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp
409 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Lĩnh vực Quốc tịch Sở Tư pháp
410 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực Giá-Công sản Sở Tài chính