STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
131 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Thương mại quốc tế Sở Công thương; Ban Quản lý Khu kinh tế
132 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
133 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
134 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
135 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
136 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
137 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế
138 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
139 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Lĩnh vực đấu giá tài sản Sở Tư pháp
140 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế