STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
411 Cho phép họp báo (trong nước) Lĩnh vực Báo Chí Sở Thông tin và Truyền thông
412 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
413 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Lĩnh vực Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
414 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
415 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Lĩnh vực Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn