STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
661 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
662 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
663 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
664 Thành lập Hội công chứng viên Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
665 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo