STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
241 Cấp Giấy phép bưu chính Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
242 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
243 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
244 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Lĩnh vực Báo Chí Sở Thông tin và Truyền thông
245 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
246 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
247 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
248 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
249 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
250 Thông báo hoạt động khuyến mại Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Sở Công thương