STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
121 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
122 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
123 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
124 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
125 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
126 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế
127 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
128 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Lĩnh vực đấu giá tài sản Sở Tư pháp
129 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế
130 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế