STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
91 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
92 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
93 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Lĩnh vực Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
94 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
95 Thành lập Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
96 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Lĩnh vực Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
97 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Sở Giáo dục và Đào tạo
98 Thủ tục thi tuyển Viên chức Lĩnh vực Công chức, viên chức Sở Nội vụ
99 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
100 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Lĩnh vực Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo