Tên thủ tục Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện
Lĩnh vực Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý. Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; trường hợp nội dung phương án cắm mốc chỉ giới không phù hợp với quy định của pháp luật hện hành hoặc không phù hợp với đặc điểm nơi xây dựng đập, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm ban hành văn bản yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện điều chỉnh, bổ sung phương án cắm mốc chỉ giới.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị phê duyệt;

- Phương án cắm mốc chỉ giới;

- Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.
Yêu cầu - điều kiện

Quyết định


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017.

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.
Biểu mẫu đính kèm