Tên thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Lĩnh vực Lĩnh vực Dược phẩm
Cơ quan thực hiện ; Sở Y tế
Cách thức thực hiện Trực tiếp Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược gửi hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ (Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phụ lục 1 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP). Trường hợp không cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện (theo mẫu),

- 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng;

b. Số lượng hồ sơ:     01  (bộ)
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược  -  Tải file