Tên thủ tục Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Tôn giáo
Cơ quan thực hiện ; Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người dự kiến lãnh đạo tổ chức theo quy định tại Điều 22 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo gửi văn bản thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận, Sở Nội vụ ban hành văn bản xác nhận thông báo đã nhận thông báo của tổ chức và gửi cho tổ chức được biết


Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

Phí Không.  
Lệ Phí Không.  
Thành phần hồ sơ

) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo (theo mẫu), trong đó nêu rõ tên, trụ sở tổ chức; họ và tên, phẩm vị, chức vụ, địa bàn phụ trách của người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

- Các tài liệu kèm theo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện

Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức theo quy định tại Điều 22 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản thông báo.


Căn cứ pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016.

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm  - Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc   -  Tải file
 - Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu B20, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).  -  Tải file