Tên thủ tục Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia
Lĩnh vực Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp gửi bản đăng ký tham dự theo mẫu quy định đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để đăng ký hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho Tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày viết giấy biên nhận và nêu rõ lý do tại công văn phúc đáp

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho Tổ chức, doanh nghiệp để giải trình, bổ sung trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được công văn phúc đáp

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 3: Chuyển hồ sơ tới Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia xem xét, đánh giá.

Bước 4: Nếu được giải thưởng, thông báo cho Tổ chức, doanh nghiệp biết và ghi chép vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Bước 5: Thống kê và theo dõi.

 


Thời hạn giải quyết

- Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 01 tháng 5 hàng năm.

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự trước ngày 15 tháng 6 hàng năm.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuyển Hồ sơ tới Hội đồng sơ tuyển trước ngày 01 tháng 7 hàng năm.

 

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia (theo mẫu);

- Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

- Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia;

- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

-  Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao);

- Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ (số lượng hồ sơ có thể tăng theo số lượng thành viên của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng tỉnh Kon Tum)


Yêu cầu - điều kiện

Điều kiện tham dự:

1. Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.

2. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia (cụ thể: Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự) thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại Giải thưởng chất lượng quốc gia.

3. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại mục 1 thì được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng chất lượng quốc gia.

 


Căn cứ pháp lý

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;    

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ

- Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 


Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu 1. ĐKKT 27/2012/TT-BKHCN  -  Tải file