Tên thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
Lĩnh vực Lĩnh vực Giám định thương mại
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, P Quyết Thắng, Tp. Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

+ Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

 


Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

+ Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;

+ Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

- Các mẫu dấu nghiệp hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký.

* Trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì thương nhân gửi bản scan từ bản gốc.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 20/2006NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính Phủ;

- Quyết định số 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 của Bộ Công Thương

 


Biểu mẫu đính kèm  - ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ  -  Tải file