Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Huỳnh Thị Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thu Dung

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Phạm Thị Thìn

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Lê Thị Thu Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Hồng Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Hằng

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Trần Thùy Trâm

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Thị Phong

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Phan Văn Châu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Bích Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 2/3

Đánh giá
Lê Bảo Thoại

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Hồng Nhung - Sở KHĐT

Tỷ lệ hài lòng: 1/2

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Hải

Tỷ lệ hài lòng: 2/4

Đánh giá
Trần Thùy Bông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 1/2

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Bá Đông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Thị Dạ Ánh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
U Minh Long

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Lai

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Vũ Thị Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Đậu Thị Ngọc Quỳnh

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Hoàng Thị Thanh Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Thiều Sỹ Hoàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Khắc Chương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Hữu Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Hải Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Võ Thanh Tình

Tỷ lệ hài lòng: 0/1

Đánh giá
Phan Thanh Thuật

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Y Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Uông Hữu Thỉnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Khải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thanh Bạch

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Tấn Vũ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Trùng Dương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Rin

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Kim Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Xiêm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Thanh Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Nhung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Nguyệt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mười

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Trà

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Bùi Thị Uyên

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Võ Thị Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Kim Vui

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Thao Phước

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
A Lang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tấn Hậu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Văn Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Văn Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Kháng Chiến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đình Đoan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Kim Cúc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Xuân Hậu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Hoàng Ngân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đoàn Xuân Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Thái Văn Mười

Tỷ lệ hài lòng: 0/1

Đánh giá
Vũ Trung Kiên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Văn Vỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mai Chung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Đình Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thúy Sinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đăng Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Nghiêm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
A Minh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ly

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Phú Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Y Dương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Gấm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Thu Hài

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phương Thị Liến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Y Nhung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Hoàng Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
A Răn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thảo Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Quang Kiên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Thanh Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Đình Thạch

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Văn Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Hồng Định

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tô Thị Thuý Trinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Công Trương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Nguyễn Thị Mỹ Nữ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Khánh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Văn Thắng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Thị Lệ Quyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Y B Lư

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Đặng Thành Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Trình Văn Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hoàng Đông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Thanh Hiểu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ninh Thành Luân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Lan Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Y Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Mỹ Hoài

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Đình Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Duyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Ánh Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Duy Minh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vi Thị Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngọ Thi Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Quân Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Đức Danh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Long Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Ngọc ánh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Quang Vui

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Lê Thị Kim Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Mai Hoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Tấn Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Hiến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thu Thuỷ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Đoàn Chí Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ái Vy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Thu Minh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Thắng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tiêu Viết Trinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
A Luật

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Văn Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Văn Diện

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Lê

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tấn Phát

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lại Văn Tuýnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đình Tý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Trung Tín

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Chu Hữu Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Trọng Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Văn Thiều

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ A Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
NHÂN VIÊN TEST

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
test222

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Minh Hương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Quang Phúc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Viết Thông.

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Hưng Long

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Thị Thu Sang

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Một cửa BQLKKT test

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Bá Đông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Văn Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Thị Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Trần Huân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Văn Đảm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đồng Thế Danh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Quang Vinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Đình Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Công Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Trường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Kiều Thị Lợi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Ninh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Quỳnh Hoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thanh Thúy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Ngọc Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Quốc Toàn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Xuân Miền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Nguyên Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
motcuahuyensathay

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Minh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Vũ Thanh Thuỷ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Văn Thành

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Vân Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Y Tố Lan

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Thị Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Hoàng Vi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Ngọc Hoàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Văn thư phòng Văn hoá - Thông tin

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Đình Toàn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Ngọc Minh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Thao Thị Ngọc Vi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Quốc Huy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Ngọc Chưởng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vi Thị Mừng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm thị Hoàng Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hoàng Thảo My

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Viết Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Ngọc Lâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Chuyên viên phòng Tư pháp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Duy Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tấn Phát

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Anh Việt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tran Thi Thu Ha

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thùy Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa SNNPTNT

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa STNMT

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa BQLKKT

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa Sở Nội vụ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa Sở KHCN

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa Sở GTVT

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa SVHTTDL

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa SLDTBXH

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa SXD

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa Sở Tư pháp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa CCCNTY

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Hồng Cảnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đông Nam

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Tuyết Nhung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Lệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Thái Thị Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Hòa - VPUBND

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Sao Chi - Sở Tư Pháp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Ngọc Thảo My - Sở Y Tế

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Ngọc Thảo My - Sở Giáo dục

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Ngọc Thảo My - Sở VHTTDL

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Hồng Nhung - Sở Tài chính

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Thu Hà - Sở Công Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Huyền Trang - Sở NNPTNT

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Thu Hà - Sở TNMT

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Huyền Trang - Sở Xây dựng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Hòa - Sở LĐTBXH

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thu - BQL Khu Kinh Tế

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thu - Sở GTVT

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Hòa - Sở Nội vụ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Hòa - Sở thông tin và truyền thông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Hòa - Sở KHCN

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Hòa - Sở Ngoại vụ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mai Chung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thùy Ngọc Trâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Anh Đào

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Hồng Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hoàng Thị Kim Chi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Hạnh Ngân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Vi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Văn Tiến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Tịnh Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Thị Bích Dân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vi Thị Bích

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thái Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Công Phùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Công Quả

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Quang Trung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá