Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
đúng hạn

- Tiếp nhận: 517 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 10 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 415 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 92 hồ sơ

- Trả kết quả: 178 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng - Năm 2018
đúng hạn

- Tiếp nhận: 62 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 52 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 10 hồ sơ

- Trả kết quả: 42 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 15 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 11 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 4 hồ sơ

- Trả kết quả: 9 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 56 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 6 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 42 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 8 hồ sơ

- Trả kết quả: 30 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 37 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 1 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 32 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 4 hồ sơ

- Trả kết quả: 23 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 61 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 46 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 15 hồ sơ

- Trả kết quả: 20 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 35 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 1 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 31 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 3 hồ sơ

- Trả kết quả: 8 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 44 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 36 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 8 hồ sơ

- Trả kết quả: 5 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 48 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 41 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 7 hồ sơ

- Trả kết quả: 10 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 39 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 32 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 7 hồ sơ

- Trả kết quả: 8 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 38 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 1 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 24 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 13 hồ sơ

- Trả kết quả: 5 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 51 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 1 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 42 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 8 hồ sơ

- Trả kết quả: 9 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 31 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 26 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 5 hồ sơ

- Trả kết quả: 9 hồ sơ

Đơn vị Tiếp nhận Hồ sơ mới Đang xử lý Hoàn thành Hủy
Đúng hạn Quá hạn
Sở Y tế 423 0 359 0 0 64
Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X–Quang chẩn đoán trong y tế 0 0 0 0 0 0
Cấp phiếu kết quả thử nghiệm 0 0 0 0 0 0
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 184 0 164 0 0 20
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 118 0 89 0 0 29
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 121 0 106 0 0 15
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 3 0 0 0 0
Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 2 2 0 0 0 0
UBND Thành phố Kon Tum 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao trích lục hộ tịch 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đăk Hà 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao trích lục hộ tịch 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Kon Plông 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao trích lục hộ tịch 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 0 0 0 0 0 0
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 0 0 0 0 0 0
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) 0 0 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 2 0 0 0 0
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt 1 1 0 0 0 0
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn) 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt, có hoạt động sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) 1 1 0 0 0 0
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) 0 0 0 0 0 0
Sở Giao thông vận tải 7 0 4 0 0 3
Thủ tục đề nghị cấp phù hiệu (lần đầu) xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe công ten nơ, xe tải, xe đầu kéo và cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch. 1 0 0 0 0 1
Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 0 0 0 0 0 0
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - CamPuChia cho phương tiện phi thương mại. 6 0 4 0 0 2
Cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải (lần đầu). 0 0 0 0 0 0
Sở tư pháp 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Ngọc Hồi 3 3 0 0 0 0
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường 0 0 0 0 0 0
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 1 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh bia, rượu thuốc lá 0 0 0 0 0 0
Cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm 1 1 0 0 0 0
Sở Công thương 76 0 51 0 0 25
Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương 29 0 16 0 0 13
Giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu 1 0 1 0 0 0
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 7 0 5 0 0 2
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 24 0 17 0 0 7
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 2 0 0 0 0 2
Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 13 0 12 0 0 1
Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1 0 0 0 0
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 1 1 0 0 0 0
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 0 0 0 0 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 1 1 0 0 0 0
UBND Huyện Sa Thầy 1 0 1 0 0 0
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 1 0 1 0 0 0
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 0 0 0 0 0 0
Đăng ký Kế hoạch bảo về môi trường 0 0 0 0 0 0
Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc 0 0 0 0 0 0
Thay đổi nội dung giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thành lập mới Hợp tác xã 0 0 0 0 0 0
Đăng ký thay đổi, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã 0 0 0 0 0 0
Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Đăng ký tạm ngừng, giải thể Hợp tác xã 0 0 0 0 0 0
Đăng ký tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh (tự nguyện) 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy phép bán lẻ Rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép bán lẻ Rượu 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại 0 0 0 0 0 0
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ Chính trị 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Thôn, ấp, bản làng, khu phố văn hóa 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề 0 0 0 0 0 0
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích đợt xuất 0 0 0 0 0 0
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ Rượu 0 0 0 0 0 0
Hỗ trợ học sinh bán trú đang học tại các trường TH, THCS tại xã, thôn đặc biệt khó khăn 0 0 0 0 0 0
Hỗ trợ học tập với trẻ mẫu giáo, học sinh TH, THCS, Sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người 0 0 0 0 0 0
Hỗ trợ ăn trưa đối với em mẫu giáo 0 0 0 0 0 0
Đề nghị giải quyết Mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội 0 0 0 0 0 0
Đề nghị hưởng trợ cấp thương xuyên đối tượng Người khuyết tật 0 0 0 0 0 0
Đề nghị hưởng trợ cấp thương xuyên đối tượng Đơn thân nuôi con 0 0 0 0 0 0
Đề nghị hưởng trợ cấp thương xuyên đối tượng Trẻ mồ côi 0 0 0 0 0 0
Đề nghị hưởng trợ cấp thương xuyên đối tượng người cao tuổi 0 0 0 0 0 0
Đề nghị hỗ trợ đợt xuất về nhà ở 0 0 0 0 0 0
Đề nghị quyết định trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú 0 0 0 0 0 0
Đề nghị trợ cấp thường xuyên đối tượng nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn 0 0 0 0 0 0
Đề nghị trợ cấp thường xuyên đối tượng người già neo đơn 0 0 0 0 0 0
Điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng Bảo trợ xã hội 0 0 0 0 0 0
Đề nghị trợ cấp thường xuyên đối tượng Chăm sóc Người khuyết tật 0 0 0 0 0 0
Đề nghị Cắt giảm trợ cấp thường xuyên đối tượng bảo trợ xã hội 0 0 0 0 0 0
Đề nghị giải quyết Mai táng phí cho đối tượng nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn 0 0 0 0 0 0
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy 0 0 0 0 0 0
Thay đổi thông tin Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng 0 0 0 0 0 0
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng 0 0 0 0 0 0
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng 0 0 0 0 0 0
Tặng danh hiệu khu phố, thôn, bản, làng văn hóa 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đăk Tô 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Huyện Đăk Glei 0 0 0 0 0 0
Huyện Kon Rẫy 0 0 0 0 0 0
Huyện Tu Mơ Rông 0 0 0 0 0 0
Huyện la H'Drai 0 0 0 0 0 0
Công ty Điện lực Kon Tum 0 0 0 0 0 0
Theo dõi tiến độ câp điện 0 0 0 0 0 0