Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
đúng hạn

- Tiếp nhận: 464 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 17 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 376 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 71 hồ sơ

- Trả kết quả: 158 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng - Năm 2018
đúng hạn

- Tiếp nhận: 62 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 52 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 10 hồ sơ

- Trả kết quả: 42 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 15 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 11 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 4 hồ sơ

- Trả kết quả: 9 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 56 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 6 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 43 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 7 hồ sơ

- Trả kết quả: 30 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 37 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 1 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 32 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 4 hồ sơ

- Trả kết quả: 23 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 61 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 49 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 12 hồ sơ

- Trả kết quả: 20 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 35 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 1 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 31 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 3 hồ sơ

- Trả kết quả: 8 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 44 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 36 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 8 hồ sơ

- Trả kết quả: 5 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 48 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 1 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 41 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 6 hồ sơ

- Trả kết quả: 9 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 39 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 33 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 6 hồ sơ

- Trả kết quả: 6 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 38 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 6 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 24 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 8 hồ sơ

- Trả kết quả: 3 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 29 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 2 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 24 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 3 hồ sơ

- Trả kết quả: 3 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

Đơn vị Tiếp nhận Hồ sơ mới Đang xử lý Hoàn thành Hủy
Đúng hạn Quá hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 2 0 0 0 0
Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 1 1 0 0 0 0
Sở Y tế 383 8 328 0 0 47
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 167 5 147 0 0 15
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 105 3 83 0 0 19
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 111 0 98 0 0 13
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 2 0 0 0 0
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt 1 1 0 0 0 0
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn) 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt, có hoạt động sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) 1 1 0 0 0 0
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) 0 0 0 0 0 0
Sở Giao thông vận tải 7 0 4 0 0 3
Thủ tục đề nghị cấp phù hiệu (lần đầu) xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe công ten nơ, xe tải, xe đầu kéo và cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch. 1 0 0 0 0 1
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - CamPuChia cho phương tiện phi thương mại. 6 0 4 0 0 2
Cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải (lần đầu). 0 0 0 0 0 0
Sở tư pháp 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Ngọc Hồi 3 3 0 0 0 0
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường 0 0 0 0 0 0
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 1 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh bia, rượu thuốc lá 0 0 0 0 0 0
Cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm 1 1 0 0 0 0
Sở Công thương 65 0 44 0 0 21
Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương 26 0 16 0 0 10
Giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 5 0 3 0 0 2
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 20 0 13 0 0 7
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 2 0 0 0 0 2
Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 12 0 12 0 0 0
Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1 0 0 0 0
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 1 1 0 0 0 0
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 0 0 0 0 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 1 1 0 0 0 0
UBND Huyện Sa Thầy 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đăk Tô 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Công ty Điện lực Kon Tum 0 0 0 0 0 0
Theo dõi tiến độ câp điện 0 0 0 0 0 0