Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
đúng hạn

- Tiếp nhận: 225 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 10 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 182 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 33 hồ sơ

- Trả kết quả: 104 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng - Năm 2018
đúng hạn

- Tiếp nhận: 62 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 52 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 10 hồ sơ

- Trả kết quả: 40 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 15 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 11 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 4 hồ sơ

- Trả kết quả: 9 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 56 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 6 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 45 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 5 hồ sơ

- Trả kết quả: 29 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 37 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 1 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 32 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 4 hồ sơ

- Trả kết quả: 22 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 55 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 3 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 42 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 10 hồ sơ

- Trả kết quả: 4 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

đúng hạn

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Hồ sơ mới: 0 hồ sơ

- Xử lý trong kỳ: 0 hồ sơ

- Hoàn thành: 0 hồ sơ

+ Đúng hạn: 0 hồ sơ

+ Trễ hạn: 0 hồ sơ

- Hủy trong kỳ: 0 hồ sơ

- Trả kết quả: 0 hồ sơ

Đơn vị Tiếp nhận Hồ sơ mới Đang xử lý Hoàn thành Hủy
Đúng hạn Quá hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 0 0 0 0 0 0
Sở Y tế 181 3 160 0 0 18
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 85 1 77 0 0 7
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 47 0 39 0 0 8
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 49 2 44 0 0 3
Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 0 0 0 0 0 0
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 0 0 0 0 0 0
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A 0 0 0 0 0 0
Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 0 0 0 0 0 0
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực ohẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định đối với các sản phẩm sản xuất trong nước 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước 0 0 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 2 0 0 0 0
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt 1 1 0 0 0 0
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn) 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt, có hoạt động sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) 1 1 0 0 0 0
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) 0 0 0 0 0 0
Sở Giao thông vận tải 2 0 1 0 0 1
Thủ tục đề nghị cấp phù hiệu (lần đầu) xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe công ten nơ, xe tải, xe đầu kéo và cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch. 1 0 0 0 0 1
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - CamPuChia cho phương tiện phi thương mại. 1 0 1 0 0 0
Cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải (lần đầu). 0 0 0 0 0 0
Sở tư pháp 0 0 0 0 0 0
Cấp phiếu lý lịch tư pháp 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Ngọc Hồi 3 3 0 0 0 0
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường 0 0 0 0 0 0
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 1 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh bia, rượu thuốc lá 0 0 0 0 0 0
Cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm 1 1 0 0 0 0
Sở Công thương 35 0 21 0 0 14
Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương 11 0 4 0 0 7
Giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu 0 0 0 0 0 0
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 1 0 1 0 0 0
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 12 0 7 0 0 5
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 2 0 0 0 0 2
Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 9 0 9 0 0 0
Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 0 0 0 0 0 0
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 0 0 0 0 0 0
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 0 0 0 0 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1 1 0 0 0 0
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 1 1 0 0 0 0
UBND Huyện Sa Thầy 0 0 0 0 0 0
Thay đổi hộ tịch 0 0 0 0 0 0
Cải chính Hộ tịch 0 0 0 0 0 0
Xác định lại dân tộc 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Thay đổi hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đăk Tô 0 0 0 0 0 0
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh 0 0 0 0 0 0
Công ty Điện lực Kon Tum 0 0 0 0 0 0
Cấp điện sinh hoạt 0 0 0 0 0 0
Cấp điện sinh hoạt ngoài 0 0 0 0 0 0
Theo dõi tiến độ câp điện 0 0 0 0 0 0
Thay đổi mục đích sử dụng điện 0 0 0 0 0 0
Thay đổi định mức sử dụng điện 0 0 0 0 0 0
Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện 0 0 0 0 0 0
Gia hạn hợp đồng mua bán điện 0 0 0 0 0 0
Chấm dứt hợp đồng mua bán điện 0 0 0 0 0 0
Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngưng sử cung cấp điện 0 0 0 0 0 0
Thay đổi công suất sử dụng điện/ thay đổi loại công tơ 0 0 0 0 0 0
Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm 0 0 0 0 0 0
Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm 0 0 0 0 0 0
Thay đổi thông tin đã đăng ký 0 0 0 0 0 0
Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện 0 0 0 0 0 0
Xử lý báo mất điện 0 0 0 0 0 0