Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
Gửi thành công ! Bạn vui lòng vào email kiểm tra.
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Nộp hồ sơ
UBND huyện Ngọc Hồi
1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất