KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KONTUM -

(Đã có 18 lượt đánh giá)
Câu khảo sát Số lượt Tỉ lệ
Thông tin về người trả lời
Hộp 1: Dành cho người giải quyết công việc cho cá nhân của mình
1. Độ tuổi: 6
Dưới 25 tuổi 6 100%
25 - 34 tuổi 0 0%
35 - 49 tuổi 0 0%
50 - 60 tuổi 0 0%
Trên 60 tuổi 0 0%
2. Giới tính: 6
Nam 6 100%
Nữ 0 0%
3. Trình độ học vấn: 6
Tiểu học (cấp I) 6 100%
Trung học cơ sở (cấp II) 0 0%
Trung học phổ thông (cấp III) 0 0%
Dạy nghề/ Trung cấp/Cao đẳng 0 0%
Đại học 0 0%
Trên đại học 0 0%
Đáp án khác (xin viết cụ thể) 0 0%
4. Nghề nghiệp: 0
Làm nội trợ/Lao động tự do 0 0%
Nghỉ hưu 0 0%
Sinh viên 0 0%
Làm việc tại tổ chức/doanh nghiệp trong lĩnh vực tư 0 0%
Cán bộ/Công chức/Viên chức/Người công tác trong lực lượng vũ trang 0 0%
Khác (xin viết cụ thể): 0 0%
5. Nơi sinh sống: 0
Đô thị 0 0%
Nông thôn 0 0%
Miền núi 0 0%
Hải đảo 0 0%
Khác (xin viết cụ thể): 0 0%
Hộp 2: Dành cho người giải quyết công việc cho cơ quan/tổ chức nơi đang làm việc
1. Loại hình cơ quan/tổ chức nơi đang làm việc: 0
Cơ quan hành chính nhà nước/Đơn vị sự nghiệp công/Cơ quan lực lượng vũ trang/Tổ chức chính trị xã hội. 0 0%
Tổ chức nước ngoài 0 0%
Tổ chức phi chính phủ/Hiệp hội/Hội 0 0%
Doanh nghiệp nhà nước 0 0%
Doanh nghiệp tư nhân/Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh. 0 0%
Doanh nghiệp nước ngoài/Doanh nghiệp liên doanh/Công ty nước ngoài 0 0%
Khác (xin viết cụ thể): 0 0%
2. Vị trí công việc: 0
Giám đốc/Phó giám đốc 0 0%
Trưởng phòng/Phó trưởng phòng hoặc tương đương 0 0%
Kế toán trưởng 0 0%
Kỹ sư/Kế toán 0 0%
Nhân viên văn phòng/Kỹ thuật viên 0 0%
Khác (xin viết cụ thể): 0 0%
3. Giới tính: 0
Nam 0 0%
Nữ 0 0%
4. Trình độ học vấn: 0
Tiểu học (cấp I) 0 0%
Trung học cơ sở (cấp II) 0 0%
Trung học phổ thông (cấp III) 0 0%
Dạy nghề/Trung cấp/Cao đẳng 0 0%
Đại học 0 0%
Trên đại học 0 0%
Khác (xin viết cụ thể): 0 0%
Phần câu hỏi
Câu 1. Ông/Bà đã nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết công việc ở cơ quan nào? 0
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 0 0%
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 0 0%
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 0 0%
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh 0 0%
Khác (xin viết cụ thể): 0 0%
Câu 2. Ông/Bà biết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Trung tâm Phục vụ hành chính công/cơ quan nơi Ông/Bà nộp hồ sơ và nhận kết quả (Bao gồm các thông tin về tên cơ quan, địa điểm của cơ quan; ngày, giờ làm việc của cơ quan,...) thông qua hình thức nào? 0
Thông qua người thân, bạn bè. 0 0%
Thông qua chính quyền cấp xã 0 0%
Thông quan phương tiện thông tin đại chúng (tivi, đài, báo...) 0 0%
Thông quan mạng Internet 0 0%
Khác (xin viết cụ thể): 0 0%
Câu 3. Ông/Bà biết về quy định thành phần hồ sơ, trình tự giải quyết công việc, thời hạn giải quyết công việc, mức phí/lệ phí thông qua hình thức nào? 0
Thông qua công chức tại nơi nộp hồ sơ, trả kết quả 0 0%
Thông qua tài liệu niêm yết công khai tại nơi nộp hồ sơ, trả kết quả 0 0%
Thông qua mạng Internet 0 0%
Thông qua người thân, bạn bè 0 0%
Khác (xin viết cụ thể): 0 0%
Câu 4. Công chức có gây phiền hà, sách nhiễu đối với Ông/Bà trong quá trình giải quyết công việc không? 0
Không 0 0%
0 0%
Câu 5. Công chức có gợi ý Ông/Bà nộp thêm tiền ngoài khoản phí/lệ phí không (khoản phí/lệ phí là khoản tiền phải đóng theo quy định)? 0
Không 0 0%
0 0%
Câu 6. Cơ quan trả kết quả giải quyết công việc cho Ông/Bà có đúng hẹn hay không? 0
Đúng hẹn 0 0%
Sớm hơn hẹn 0 0%
Trễ hẹn 0 0%
Câu 7: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ hài lòng của Ông/Bà về những nội dung sau: Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng
Số lượt Tỉ lệ Số lượt Tỉ lệ Số lượt Tỉ lệ Số lượt Tỉ lệ Số lượt Tỉ lệ
I. Tiếp cận dịch vụ
Nơi ngồi chờ giải quyết công việc có đủ chỗ ngồi cho người dân, tổ chức 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức đầy đủ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Trang thiết bị phục vụ người dân. tổ chức hiện đại 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức dễ sử dụng 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
II. Thủ tục hành chính
Quy định thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Quy định thủ tục hành chính được niêm yết công khai chính xác 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Thành phần hồ sơ mà Ông/Bà được yêu cầu nộp là đúng quy định 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Mức phí/lệ phí mà Ông/Bà được yêu cầu nộp là đúng quy định 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Thời hạn giải quyết công việc của Ông/Bà là đúng quy định (tính từ ngày Ông/Bà nộp hồ sơ đến ngày nhận kết quả) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
III. Công chức
Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Công chức chú ý lắng nghe câu hỏi, ý kiến 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Công chức trả lời, giải thích đầy đủ các câu hỏi, ý kiến 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, đầy đủ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
IV. Kết quả dịch vụ
Kết quả giải quyết hồ sơ của Ông/Bà là đúng quy định (Kết quả có thể là được cấp giấy tờ hoặc bị từ chối cấp giấy tờ) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Kết quả có thông tin đầy đủ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Kết quả có thông tin chính xác 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
V. Tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị
Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Ông/Bà dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan tiếp nhận và xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cơ quan có thông báo kịp thời, kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Câu 8. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong thời gian tới, Ông/Bà muốn cơ quan hành chính nhà nước ưu tiên cải cách 03 nội dung nào trong các nội dung dưới đây? 0
Mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức biết đến cơ quan nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh chóng. 0 0%
Cải thiện chất lượng cơ sở vật chất; hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức. 0 0%
Tăng cường niêm yết công khai, minh bạch quy định thủ tục hành chính 0 0%
Tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua đường bưu điện 0 0%
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 0 0%
Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính 0 0%
Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 0 0%
Giảm phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính 0 0%
Cải thiện thái độ giao tiếp của công chức 0 0%
Cải thiện tinh thần phục vụ của công chức 0 0%
Nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức 0 0%
Bố trí hình thức tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện hơn 0 0%
Tiếp nhận, giải quyết ý kiến, góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức kịp thời, tích cực 0 0%
Khác (xin viết cụ thể): 0 0%
Câu 9. Cơ quan có thông báo trước cho Ông/Bà về việc trễ hẹn không? 0
0 0%
Không 0 0%
Câu 10. Cơ quan có gửi thư xin lỗi Ông/Bà vì trễ hẹn hay không? 0
0 0%
Không 0 0%
Câu 11. ád 0