ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Alternate Text
Họ tên Tiếp nhận_Sở Y tế (Phạm Thị Thanh Hải)
Ngày sinh 22/05/1991
Trình độ
Chức vụ
Đơn vị Sở Y tế
Giới tính Nữ
STT Tiêu chí đánh giá Số lượt Kết quả Số lượt Tỷ lệ
1 Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 10 Rất hài lòng 10 100%
Hài lòng 0 0%
Bình Thường 0 0%
Chưa hài lòng 0 0%
Thống kê