ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Alternate Text
Họ tên Tiếp nhận_Sở tư pháp (Hà Thị Minh Châu)
Ngày sinh 1992
Trình độ
Chức vụ
Đơn vị Sở tư pháp
Giới tính Nữ
STT Tiêu chí đánh giá Số lượt Kết quả Số lượt Tỷ lệ
1 Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6 Rất hài lòng 3 50%
Hài lòng 3 50%
Bình Thường 0 0%
Chưa hài lòng 0 0%
Thống kê