KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KONTUM -

(Đã có 15110 lượt đánh giá)
Câu khảo sát Số lượt Tỉ lệ
Mục 1
Câu 1. Ông/Bà thấy giao diện có thân thiện, dễ sử dụng không? 5156
3870 75.06%
Không (xin viết cụ thể) 1116 21.64%
Câu 2. Ông/Bà thấy cách thức nộp hồ sơ có dễ sử dụng hay không? 3885
3669 94.44%
Không (xin vui lòng viết cụ thể) 68 1.75%
Câu 3. Thông tin dịch vụ công mà hệ thống cung cấp theo ông/bà có thấy chính xác và đầy đủ không? 3804
Đầy đủ 3564 93.69%
Tương đối đầy đủ 61 1.6%
Thiếu 56 1.47%
Câu 4. Tài liệu mẫu mà hệ thống cung cấp theo ông/bà đã chính xác hay chưa? 55
Chính xác 53 96.36%
Chưa chính xác 2 3.64%
Câu 5. Kết quả Ông/Bà nhận được có chính xác hay không? 55
Rất chính xác 37 67.27%
Tương đối chính xác 17 30.91%
Chưa chính xác 1 1.82%
Câu 6. ádsasasalkm321 0
Câu 7. Bạn có hài lòng khi thực hiện dịch vụ công hay không? 55
Rất hài lòng 28 50.91%
Hài lòng 22 40%
Bình thường 3 5.45%
Chưa hài lòng (xin vui lòng nêu rõ lý do) 2 3.64%
Câu 8. Ông/Bà có chắc chắn muốn quay lại và giới thiệu cho bạn bè sử dụng hay không? 55
Chắc chắn có 37 67.27%
Chưa biết 16 29.09%
Không bao giờ 2 3.64%